top of page

Sídlo, registračné a fakturačné údaje spoločnosti

TECH2GO Group s.r.o.
Šalov 48
935 71 Šalov

IČO : 532 10 506
DIČ : 2121321037

Tel.: +421 650 340 353

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro, Vl.č.: 59153/N

IBAN : SK17 1100 0000 0029 4209 5364

Na uvedenej adrese neposkytujem žiadne služby ani pracovné stretnutia. 
 

Všetky Vaše prípadné otázky a požiadavky radi vybavíme na našej prevádzke, predajni
v Hliníku nad Hronom. 

 

bottom of page