top of page
helping-hand.png

Dary a sponzorstvo

V spoločnosti TECH2GO si vážime svoje korene a komunitu, v ktorej pôsobíme.

 

Preto sme sa rozhodli aktívne prispievať k spoločenskému dobru a podporovať našu miestnu komunitu. Sme hrdí na to, že sme partnermi rôznych charitatívnych a spoločensky prospešných projektov. Naši zamestnanci sa pravidelne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít a snažia sa pozitívne meniť našu komunitu.

 

Veríme, že spoločne môžeme niečo zmeniť a zlepšiť kvalitu života pre všetkých. Naším poslaním je nielen poskytovať technologické riešenia, ale byť aj aktívnym členom komunity, ktorej záleží na jej členoch.

Podporili sme 

2020

DOLNOŽDÁNSKY MÍČ, Dolná Ždaňa
DEŇ DETÍ, Obec Šalov


2021 

DOLNOŽDÁNSKY MÍČ, Dolná Ždaňa

2022

DOLNOŽDÁNSKY MÍČ, Dolná Ždaňa

2023

DOLNOŽDÁNSKY MÍČ, Dolná Ždaňa
ZDRUŽENIE SENIOROV, Hliník nad Hronom

bottom of page